DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตีตื้น คือ ...
ตีตื้น [V] ความหมาย คือ improve,ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น),,,
ตัวอย่าง :: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)