DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ดุเด็ดเผ็ดมัน คือ ...
ดุเด็ดเผ็ดมัน [ADV] ความหมาย คือ furiously,,,ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน,
ตัวอย่าง :: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)