DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ คือ ...
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ [N] ความหมาย คือ department store,,,ห้างสรรพสินค้า,
ตัวอย่าง :: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้
มีหน่วยเป็น :: แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)