DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตั้งเนื้อตั้งตัว คือ ...
ตั้งเนื้อตั้งตัว [V] ความหมาย คือ establish oneself,ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน,,ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว,
ตัวอย่าง :: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)