DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตั้งคำถาม คือ ...
ตั้งคำถาม [V] ความหมาย คือ pose a question,,,เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม,
ตัวอย่าง :: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)