DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตั้งข้อหา คือ ...
ตั้งข้อหา [V] ความหมาย คือ allege,ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา,,ตั้งข้อกล่าวหา,
ตัวอย่าง :: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)