DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตลาดโลก คือ ...
ตลาดโลก [N] ความหมาย คือ world market,แหล่งซื้อขายทั่วโลก,,,
ตัวอย่าง :: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)