DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ด้วยเหตุฉะนี้ คือ ...
ด้วยเหตุฉะนี้ [CONJ] ความหมาย คือ consequently,,,เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้,
ตัวอย่าง :: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)