DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ด่าว่า คือ ...
ด่าว่า [V] ความหมาย คือ scold,ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น,,ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว,
ตัวอย่าง :: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)