DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขนาดเล็ก คือ ...
ขนาดเล็ก [ADJ] ความหมาย คือ small-sized,มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ),,,ขนาดใหญ่
ตัวอย่าง :: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)