DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขนาดใหญ่ คือ ...
ขนาดใหญ่ [ADJ] ความหมาย คือ large-sized,มัลักษณะโต (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น),,,ขนาดเล็ก
ตัวอย่าง :: ในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลควรดึงสหรัฐอเมริกาให้กลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)