DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขบวนรถ คือ ...
ขบวนรถ [N] ความหมาย คือ procession of vehicles,รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่,,,
ตัวอย่าง :: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)