DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  hot key is ...
   
  hot key ความหมาย คือ คำสั่งโดยการเคาะแป้นคี ครั้งหนึ่ง หรือ 2 ครั้งติดกัน เพื่อเข้าสู่โปรแกรมอื่นในทันทีทันใด ตามปกติจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจำแล้ว เช่น เคาะแป้นคีเพื่อเรียก notepad เรียกเครื่องคิดเลข หรือเรียก phone dialer เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)