DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อาเชี่ยน คือ ...
อาเชี่ยน [ADJ] ความหมาย คือ Asian,เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้,,,
ตัวอย่าง :: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)