DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เป็นหลักประกัน คือ ...
เป็นหลักประกัน [V] ความหมาย คือ assure,,,เป็นประกัน,
ตัวอย่าง :: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)