DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รอบข้าง คือ ...
รอบข้าง [ADV] ความหมาย คือ around,แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว,,รอบตัว,
ตัวอย่าง :: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)