DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มองการณ์ไกล คือ ...
มองการณ์ไกล [V] ความหมาย คือ be farsighted,วางแผนการหรือมองลู่ทางไว้ล่วงหน้า,,,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยต้องมองการณ์ไกลเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)