DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จบเกม คือ ...
จบเกม [V] ความหมาย คือ be end,หมดหรือจบการแข่งขัน,,,
ตัวอย่าง :: การแข่งขันครั้งนี้จบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้มาเยือน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)