DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซื่อบื้อ คือ ...
ซื่อบื้อ [V] ความหมาย คือ be stupid,,,บื้อ, ทึ่ม, โง่,
ตัวอย่าง :: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)