DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซื้อเวลา คือ ...
ซื้อเวลา [V] ความหมาย คือ buy some time,พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป,,ยืดเวลา,
ตัวอย่าง :: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)