DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คำวิงวอน คือ ...
คำวิงวอน [N] ความหมาย คือ request,,,คำขอร้อง, คำร่ำร้อง,
ตัวอย่าง :: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)