DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จับอกจับใจ คือ ...
จับอกจับใจ [V] ความหมาย คือ impress,,,จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ,
ตัวอย่าง :: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)