DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ช่วงอายุ คือ ...
ช่วงอายุ [N] ความหมาย คือ span of age,ช่วงของอายุ,,,
ตัวอย่าง :: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)