DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จ้างงาน คือ ...
จ้างงาน [V] ความหมาย คือ employ,ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน,,ว่าจ้าง,
ตัวอย่าง :: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)