DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  งานสอน คือ ...
งานสอน [N] ความหมาย คือ teaching task,,,งานสอนหนังสือ,
ตัวอย่าง :: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)