DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดจำหน่าย คือ ...
จัดจำหน่าย [V] ความหมาย คือ distribute,จัดการเรื่องจำหน่าย,,จำหน่าย, ขาย,
ตัวอย่าง :: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)