DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดระเบียบ คือ ...
จัดระเบียบ [V] ความหมาย คือ organize,จัดการให้เป็นระเบียบ,,,
ตัวอย่าง :: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)