DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คำลามก คือ ...
คำลามก [N] ความหมาย คือ obscene word,คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก,,,
ตัวอย่าง :: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)