DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คำร้องเรียน คือ ...
คำร้องเรียน [N] ความหมาย คือ complaint,ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน,,คำร้อง, คำร้องทุกข์,
ตัวอย่าง :: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)