DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภูต คือ ...
ภูต [N] ความหมาย คือ spirit,ผีชนิดหนึ่ง,,ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ,
ตัวอย่าง :: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้
มีหน่วยเป็น :: ตน, ตัว
เพิ่มเติม :: (บาลี/สันสกฤต)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)