DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภูเขาไฟ คือ ...
ภูเขาไฟ [N] ความหมาย คือ volcano,ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดร้อนแรงดันสูงใต้เปลือกโลก,,,
ตัวอย่าง :: เกาะชวาเป็นเกาะที่เกิดจากการเรียงตัวของภูเขาไฟมากมายหลายลูก
มีหน่วยเป็น :: ลูก
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)