DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การเรียนรู้ คือ ...
การเรียนรู้ [N] ความหมาย คือ learning,การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ,,การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน,
ตัวอย่าง :: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)