DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การพัฒนา คือ ...
การพัฒนา [N] ความหมาย คือ development,การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ,,,
ตัวอย่าง :: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)