DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การผลิต คือ ...
การผลิต [N] ความหมาย คือ production,การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร,,,
ตัวอย่าง :: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)