DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การปรับตัว คือ ...
การปรับตัว [N] ความหมาย คือ adapting,การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น,,,
ตัวอย่าง :: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)