DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คุมแจ คือ ...
คุมแจ [V] ความหมาย คือ watch over closely,ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา,,,
ตัวอย่าง :: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)