DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 阿是穴 (ā shì xuè) - อาซื่อเซฺวี่ย
  2 嗳气 (aì qì) - เสียงเรอ
  3 艾条 (ài tiáo) - โกฐรูปแท่ง
  4 艾炷 (ài zhù) - โกฐรูปกรวย
  5 艾炷灸 (ài zhù jiǔ) - การรมยาด้วยโกฐ
  6 安神剂 (ān shén jì) - ตำรับยาสงบจิตใจ
  7 安神药 (ān shén yào) - ยาสงบจิตประสาท
  8 按法 (àn fǎ) - การกด
  9 按摩 (àn mó) - การนวด
  10 按手足 (àn shǒu zú) - การคลำมือและเท้า
  11 按腧穴 (àn shū xué) - การคลำจุดฝังเข็ม
  12 八段锦 (bā duàn jǐn) - ท่าการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  13 八纲辨证 (bā gāng biàn zhèng) - การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการของโรคจากหลักทั้ง 8
  14 八会穴 (bā huì xuè) - จุดปาฮุ่ย
  15 八脉交会穴 (bā mài jiāo huì xuè) - เป็นจุดที่จิงชี่ บนเส้นลมปราณ 12 เส้นหลักกับเส้นพิเศษ 8 เส้นเชื่อมถึงกันได้
  16 拔毒化腐生肌药 (bá dú huà fǔ shēng jī yào) - กลุ่มยาที่ใช้ดูดพิษ รักษาแผลเน่าเบื่อย และเรียกเนื้อ
  17 拔罐疗法 (bá guàn liáo fǎ) - วิธีการรักษาโดยการครอบกระปุก
  18 白㾦 (bái bèi) - โรคผิวหนังชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองใส
  19 白苔 (bái tāi) -
  20 斑 (bān) - ผิวหนังสีแดงเข้มอมม่วง
  21 扳法 (bān fǎ) - ท่าดึง
  22 瘢痕灸 (bān hén jiǔ) - รอยแผลเป็นจากการรมยา
  23 斑秃 (bān tū) - ผมร่วงเป็นหย่อม
  24 别络 (bié luò) - เส้นลั่วใหญ่ 15 เส้น
  25 禀赋 (bǐng fù) -
Page : [X] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)